armıt gakı

armıt gakı

Dilimlenerek kurutulmuş armut.


armıt gakı için benzer kelimeler


armıt gakı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'm', 'ı', 't', ' ', 'g', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
armıt gakı kelimesinin tersten yazılışı ıkag tımra diziliminde gösterilir.