armıt

armıt

Armut.


armıt

< ET armut: armut


armıt için benzer kelimeler


armıt, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'm', 'ı', 't', şeklindedir.
armıt kelimesinin tersten yazılışı tımra diziliminde gösterilir.