armut hakı

armut hakı

Kurutulmuş ve kışa saklanan armut.


armut hakı için benzer kelimeler


armut hakı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'm', 'u', 't', ' ', 'h', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
armut hakı kelimesinin tersten yazılışı ıkah tumra diziliminde gösterilir.