arter

arter Fr. artère

a. 1. anat. Atardamar. 2. Trafiği yoğun olan ana yol.


arter

bk. atardamar


arter Lat. arteria

Atardamar.


arter İng. artery

Atardamar.


arter için benzer kelimeler


arter, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
arter kelimesinin tersten yazılışı retra diziliminde gösterilir.