arterya abdominalis kaudalis

arterya abdominalis kaudalis İng. arteria abdominalis caudalis

anat. Etçillerde, koyun ve sığırda bulunan bir atardamar. Sığırda a. profunda femoris’in proksimalinde, etçillerde distalinde a. iliaca externa'dan, koyunda a. profunda femoris veya truncus pudendoepigastricus’tan çıkar ve m. obliquus externus abdominis'e dağılır.


arterya abdominalis kaudalis için benzer kelimeler


arterya abdominalis kaudalis, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'e', 'r', 'y', 'a', ' ', 'a', 'b', 'd', 'o', 'm', 'i', 'n', 'a', 'l', 'i', 's', ' ', 'k', 'a', 'u', 'd', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
arterya abdominalis kaudalis kelimesinin tersten yazılışı siladuak silanimodba ayretra diziliminde gösterilir.