artikulasyones manus

artikulasyones manus İng. articulationes manus

anat. Ön ayak eklemleri.


artikulasyones manus için benzer kelimeler


artikulasyones manus, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'i', 'k', 'u', 'l', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', 'e', 's', ' ', 'm', 'a', 'n', 'u', 's', şeklindedir.
artikulasyones manus kelimesinin tersten yazılışı sunam senoysalukitra diziliminde gösterilir.