artın değişimi

artın değişimi İng. cation exchange

Bir özdeğin, ortamda bulunan artınlardan bir türünü yeğleyip, onları yüzeyindeki artınlarla değiştirerek tutması. Örn. Sert sudaki Ca++ artınlarının, zeolitlerdeki Na+ ile değiştirilmesi.


artın değişimi için benzer kelimeler


artın değişimi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
artın değişimi kelimesinin tersten yazılışı imişiğed nıtra diziliminde gösterilir.