artuklağı

artuklağı

bk. artuklağu.


artuklağı için benzer kelimeler


artuklağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'u', 'k', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
artuklağı kelimesinin tersten yazılışı ığalkutra diziliminde gösterilir.