aşaç noktası

aşaç noktası İng. extreme point

Bir işlevin bir aşaç değerine ulaştığı nokta.


aşaç noktası için benzer kelimeler


aşaç noktası, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'a', 'ç', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
aşaç noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon çaşa diziliminde gösterilir.