asarlık

asarlık

Tarihî yıkıntıların bulunduğu yer.


Asarlık

İzmir ili, Menemen ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


asarlık, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'a', 'r', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
asarlık kelimesinin tersten yazılışı kılrasa diziliminde gösterilir.