asıl sayı

asıl sayı Osm. Aslî aded

Sıra veya üleştirme eki gibi ekler almamış olan yalın anlamlı sayılardan her biri.


asıl sayı için benzer kelimeler


asıl sayı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'ı', 'l', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
asıl sayı kelimesinin tersten yazılışı ıyas lısa diziliminde gösterilir.