askerî yasak bölge

askerî yasak bölge İng. military forbidden zone Fr. zone militaire interdie

askerî yasak bölge için benzer kelimeler


askerî yasak bölge, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'k', 'e', 'r', 'î', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 'k', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', şeklindedir.
askerî yasak bölge kelimesinin tersten yazılışı eglöb kasay îreksa diziliminde gösterilir.