asma küllemesi

asma küllemesi Lat. Unicola necator

Asmaların, sürgün, yaprak, salkım gibi yeşil yerlerinde gelişerek çok büyük yıkımlara yol açan ve hemen bütün yeryüzünü kaplamış bulunan asklımantar; bu mantardan ileri gelen üzüm hastalığı.


asma küllemesi için benzer kelimeler


asma küllemesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'm', 'a', ' ', 'k', 'ü', 'l', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
asma küllemesi kelimesinin tersten yazılışı isemellük amsa diziliminde gösterilir.