at ölür, itlere bayram olur

at ölür, itlere bayram olur

“değerli kimselerden birinin ölümü veya görevden ayrılması, kimi zaman aşağılık kimselerin işine yarar” anlamında kullanılan bir söz.


at ölür, itlere bayram olur için benzer kelimeler


at ölür, itlere bayram olur, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', ' ', 'ö', 'l', 'ü', 'r', ',', ' ', 'i', 't', 'l', 'e', 'r', 'e', ' ', 'b', 'a', 'y', 'r', 'a', 'm', ' ', 'o', 'l', 'u', 'r', şeklindedir.
at ölür, itlere bayram olur kelimesinin tersten yazılışı rulo maryab erelti ,rülö ta diziliminde gösterilir.