avurt

avurt, -du

a. Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü.


avurt

Lokma.


avurt

Başağın saptan ilk çıktığı yer.


avurt

1. Dedikodu, kötüleme. 2. Bilgiçlik taslıyan.


avurt

1. Çene, ağız. 2. Ağzın bitim yerleri.


avurt İng. cheek, pouch

Yanakların elmacık kemiğinden çene kemiğine kadar olan ve ağız boşluğu hizasına gelen kısmı.


avurt

Azerbaycan Türkçesi: ovurd; Türkmen Türkçesi: ovurt; Gagauz Türkçesi: aurt; Özbek Türkçesi: lunc; Uygur Türkçesi: qovuz;Tatar Türkçesi: aňqaw; Başkurt Türkçesi: urt; Kmk: uwurt; Krç.-Malk.: uwurt; Nogay Türkçesi: uwirt;Kazak Türkçesi: jak kuwısı; Kırgız Türkçesi: caaktın art cagı; Alt:: oos içinde t'aak aldı boş t'er;Hakas Türkçesi: oort ~ naah îstîndegî pos çir; Şor Türkçesi: aksı içinde naak sögüniň poş çeri;Rusça: zaşçyoçnoye prostranstvo


avurt

Söz, lâf, sohbet.


avurt için benzer kelimeler


avurt, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'v', 'u', 'r', 't', şeklindedir.
avurt kelimesinin tersten yazılışı truva diziliminde gösterilir.