ayağı alışmak

ayağı alışmak

bir yere sürekli gitmek: “Ayağı buraya alışmasın, sonra yabancı misafirler varken de gelir, beni rezil eder.” -P. Safa.


ayağı alışmak için benzer kelimeler


ayağı alışmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ayağı alışmak kelimesinin tersten yazılışı kamşıla ığaya diziliminde gösterilir.