ayağı gitmemek

ayağı gitmemek

1) gitmek istememek; 2) oynarken çalınan oyun havasının ritmine uygun hareket edememek.


ayağı gitmemek için benzer kelimeler


ayağı gitmemek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ayağı gitmemek kelimesinin tersten yazılışı kememtig ığaya diziliminde gösterilir.