ayağını almak

ayağını almak

1. Ayağını kaydırmak, kötülük yapmak. 2. Ortalıkta dolaşarak çalışana engel olmak, ayağa takılmak. 3. Günahını almak. 4. Aleyhinde konuşmak.


ayağını almak

Hasadı sona erdirmek.


ayağını almak için benzer kelimeler


ayağını almak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ayağını almak kelimesinin tersten yazılışı kamla ınığaya diziliminde gösterilir.