ayak ağşak yalımı

ayak ağşak yalımı Fr. Podotrochilite

ayak ağşak yalımı için benzer kelimeler


ayak ağşak yalımı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'a', 'ğ', 'ş', 'a', 'k', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
ayak ağşak yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay kaşğa kaya diziliminde gösterilir.