ayak bacı

ayak bacı

Satılan canlı hayvanlardan alman vergi, resim.


ayak bacı için benzer kelimeler


ayak bacı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'b', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
ayak bacı kelimesinin tersten yazılışı ıcab kaya diziliminde gösterilir.