ayak kuklası

ayak kuklası

On yedinci yüzyılda oynatılan bir kukla türü.


ayak kuklası için benzer kelimeler


ayak kuklası, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'k', 'u', 'k', 'l', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
ayak kuklası kelimesinin tersten yazılışı ısalkuk kaya diziliminde gösterilir.