ayak oyunları

ayak oyunları Osm. Ayak hareketleri

Kılıçoyunu gereklerine uygun olarak, çeşitli biçimlerde ileri geri yürüyüş alıştırmaları ile geliştirilen ayak eylemleri.


ayak oyunları için benzer kelimeler


ayak oyunları, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'o', 'y', 'u', 'n', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
ayak oyunları kelimesinin tersten yazılışı ıralnuyo kaya diziliminde gösterilir.