ayak tarak ağrısı

ayak tarak ağrısı Fr. Métatarsalgie

ayak tarak ağrısı için benzer kelimeler


ayak tarak ağrısı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 't', 'a', 'r', 'a', 'k', ' ', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
ayak tarak ağrısı kelimesinin tersten yazılışı ısırğa karat kaya diziliminde gösterilir.