ayak tarakçıl

ayak tarakçıl Fr. Métatarsien, enne

ayak tarakçıl için benzer kelimeler


ayak tarakçıl, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 't', 'a', 'r', 'a', 'k', 'ç', 'ı', 'l', şeklindedir.
ayak tarakçıl kelimesinin tersten yazılışı lıçkarat kaya diziliminde gösterilir.