ayırgan takım

ayırgan takım İng. separating family

X, Y kümeleri verildiğinde X ten Y ye giden gönderimlerden oluşan ve her(…) için (…) olacak biçimde bir (…) varlayan (…) işlevler takımı.


ayırgan takım için benzer kelimeler


ayırgan takım, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'ı', 'r', 'g', 'a', 'n', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
ayırgan takım kelimesinin tersten yazılışı mıkat nagrıya diziliminde gösterilir.