alt-takım

alt-takım İng. suborder

(karşılık: subordo), (Lat. sub = altında, Lat. ordo = takım) : Canlıların sınıflandırılmasında kullanıları bir terim olup takımdan daha küçük gruplar topluluğu anlamındadır.


alt-takım için benzer kelimeler


alt-takım, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', '-', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
alt-takım kelimesinin tersten yazılışı mıkat-tla diziliminde gösterilir.