alt açı

alt açı İng. angulus ventralis

anat. Kürek kemiğinin ön kenarıyla arka kenarı arasındaki köşe, angulus ventralis.


alt açı için benzer kelimeler


alt açı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'a', 'ç', 'ı', şeklindedir.
alt açı kelimesinin tersten yazılışı ıça tla diziliminde gösterilir.