aynanın asal ekseni

aynanın asal ekseni İng. principal axis of a mirror

Çukur ya da tümsek aynanın eğrilik özeğinden orta noktasına giden doğru çizgi; bu doğru boyunca giden ışın gittiği yoldan geri döner.


aynanın asal ekseni için benzer kelimeler


aynanın asal ekseni, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'n', 'a', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'e', 'k', 's', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
aynanın asal ekseni kelimesinin tersten yazılışı ineske lasa nınanya diziliminde gösterilir.