ayrı optik ses

ayrı optik ses İng. separate optical sound (track), SEPOPT

Sinema/TV. Bir görüntü kuşağıyla ilgili optik ses yolunu taşıyan ayrı kuşak.


ayrı optik ses için benzer kelimeler


ayrı optik ses, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'r', 'ı', ' ', 'o', 'p', 't', 'i', 'k', ' ', 's', 'e', 's', şeklindedir.
ayrı optik ses kelimesinin tersten yazılışı ses kitpo ırya diziliminde gösterilir.