ayrık ilişki

ayrık ilişki İng. union of events

OIasılık kuramında bileşik olayı oluşturan, "ya da" bağlacıyla ilişkiye geçirilmiş bağdaşabilir ya da bağdaşamaz olaylar arasında sözkonusu olan ilişki.


ayrık ilişki için benzer kelimeler


ayrık ilişki, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'r', 'ı', 'k', ' ', 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', şeklindedir.
ayrık ilişki kelimesinin tersten yazılışı ikşili kırya diziliminde gösterilir.