ayrık vakıflar

ayrık vakıflar Osm. Müstesna evkaf

Hükümet denetimi dışında ve mütevellilerce yönetilen vakıflar.


ayrık vakıflar için benzer kelimeler


ayrık vakıflar, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'r', 'ı', 'k', ' ', 'v', 'a', 'k', 'ı', 'f', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
ayrık vakıflar kelimesinin tersten yazılışı ralfıkav kırya diziliminde gösterilir.