azat

azat, -dı Far. ¥z¥d

a. (a:za:dı) 1. Serbest bırakma. 2. Okullarda paydos. 3. sf. Serbest bırakılmış olan.


azat

Mezarlıklarda bulunan meşe ağacı.


azat

1. Kırlarda yetişen tek ve büyük ağaç. 2. Yabani armut. 3. Ormanda, tarlada budanmadan büyümeye bırakılmış meşe, pelit v.s. 4. İri ağaç. 5. Palamut ağacı. 6. bk. azad. 7. Yetişkin olmıyan ağaç. 8. Budanmış büyük meşe, ardıç ağacı.


azat

1. İşe yaramaz. 2. Güçlü, kocaman.


azat

1. Kalın, büyük, asırlık ağaç. 2. Meşe.


azat

Hür bırakma


azat

Yapılarda kullanılmak üzere kesilmiş kalın ağaç. (Yukarıdodurga -Bilecik)


Azat Köken: Far.

Söyleyiş: (a:zat( Cinsiyet: Erkek Kurtulmuş, serbest, özgür.


Azat

Kars ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


azat için benzer kelimeler


azat, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'a', 't', şeklindedir.
azat kelimesinin tersten yazılışı taza diziliminde gösterilir.