azat etmek

azat etmek

Salıvermek, serbest bırakmak


azat etmek Osm. Itak, i’tak, fekk-i rakabe

Bir kul ya da karavaşa özgürlüğünü geri vermek.


azat etmek için benzer kelimeler


azat etmek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'a', 't', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
azat etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte taza diziliminde gösterilir.