azat etmek (veya eylemek)

azat etmek (veya eylemek)

1) serbest bırakmak, salıvermek; 2) esk. köle ve cariyelerin özgürlüğünü geri vermek.


azat etmek (veya eylemek) için benzer kelimeler


azat etmek (veya eylemek), 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'a', 't', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
azat etmek (veya eylemek) kelimesinin tersten yazılışı )kemelye ayev( kemte taza diziliminde gösterilir.