bağıl değer

bağıl değer

a. mat. 1. Bir aritmetik sayısının, önüne + ve - işaretleri yazıldıktan sonraki değeri. 2. Bir sayının rakamlarından her birinin bulunduğu basamağa göre aldığı değer, izafi değer.


bağıl değer Osm. kıymet-i izafiye

(matematik)


bağıl değer için benzer kelimeler


bağıl değer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
bağıl değer kelimesinin tersten yazılışı reğed lığab diziliminde gösterilir.