bağıl ilişki

bağıl ilişki İng. functional relation

Bir değişken (X)'in alabileceği her değere bir başka değişken (Y)'nin bir ya da birkaç değerinin karşılık olması durumunda iki değişken arasında beliren ilişki.


bağıl ilişki için benzer kelimeler


bağıl ilişki, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', ' ', 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', şeklindedir.
bağıl ilişki kelimesinin tersten yazılışı ikşili lığab diziliminde gösterilir.