bakalyaro balığı

bakalyaro balığı Lat. Merluccis merluccis

Barlam balığı.


bakalyaro balığı için benzer kelimeler


bakalyaro balığı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'a', 'l', 'y', 'a', 'r', 'o', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
bakalyaro balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab oraylakab diziliminde gösterilir.