bakışık dekor

bakışık dekor İng. symmetrical setting

Bir eksene göre, iki yanı da göze eşit görünen dekor.


bakışık dekor için benzer kelimeler


bakışık dekor, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'k', 'o', 'r', şeklindedir.
bakışık dekor kelimesinin tersten yazılışı roked kışıkab diziliminde gösterilir.