bakışık ayrım

bakışık ayrım İng. symmetric difference

bakışık ayrım için benzer kelimeler


bakışık ayrım, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'y', 'r', 'ı', 'm', şeklindedir.
bakışık ayrım kelimesinin tersten yazılışı mırya kışıkab diziliminde gösterilir.