bakışık

bakışık Fr. Symétrique
bakışık Fr. symétrique
bakışık İng. symmetric

Bakışımlı olan özdek.


bakışık

bk. bakışımlı.


Bakışık

Van ili, Saray ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


bakışık için benzer kelimeler


bakışık, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', şeklindedir.
bakışık kelimesinin tersten yazılışı kışıkab diziliminde gösterilir.