bakışımsız bağıntı

bakışımsız bağıntı İng. asymmetric relation

(…)olmasını gerektiren R ikili bağıntısı.


bakışımsız bağıntı İng. asymmetric relation

bakışımsız bağıntı için benzer kelimeler


bakışımsız bağıntı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 's', 'ı', 'z', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
bakışımsız bağıntı kelimesinin tersten yazılışı ıtnığab zısmışıkab diziliminde gösterilir.