bakışımsız bilgi

bakışımsız bilgi İng. asymetric information

Piyasada, taraflardan birinin diğerine oranla daha az bilgiye sahip olması durumu. krş. eksik bilgi


bakışımsız bilgi için benzer kelimeler


bakışımsız bilgi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 's', 'ı', 'z', ' ', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', şeklindedir.
bakışımsız bilgi kelimesinin tersten yazılışı iglib zısmışıkab diziliminde gösterilir.