bakışımsız eğri

bakışımsız eğri İng. asymmetric curve

Yüksekliğe göre sağa ya da sola eğik olan ve çeşitli ortalama değerleri aynı noktaya düşmeyen ya da birbirine eşit olmayan eğri. bk. eğiklik, sağa eğik eğri, sola eğik eğri.


bakışımsız eğri için benzer kelimeler


bakışımsız eğri, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 's', 'ı', 'z', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', şeklindedir.
bakışımsız eğri kelimesinin tersten yazılışı irğe zısmışıkab diziliminde gösterilir.