bakteriyolog

bakteriyolog, -ğu Fr. bactériologue

a. (l ince okunur) tıp Bakterilerle ilgili, bakteriyoloji alanında çalışan kimse.


bakteriyolog İng. bacteriologist

Bakteriyoloji uzmanı.


bakteriyolog, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, g harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 't', 'e', 'r', 'i', 'y', 'o', 'l', 'o', 'g', şeklindedir.
bakteriyolog kelimesinin tersten yazılışı goloyiretkab diziliminde gösterilir.