bal

bal

a. 1. Bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde. 2. Olgunlaşmış incirin, dışına sızan tatlısı. 3. Ağaçların kabuğundan sızarak pıhtılaşan besi suyu.


bal Fr. Miel
bal

Yanak.


bal

Ağaç balı: Balı yiyen insanlar vardır.


bal

1. Erkek kardeş: Faruk'un balı geliyor. 2. Kardeş. 3. Küçük kız çocuk.


bal

Çocukların oyun oynadıkları aşıkların girintili çıkıntılı kısımları.


bal İng. honey

Bal arıları tarafından üretilen ve esas itibarıyla glukoz ve fruktozdan oluşan, glukozdan daha tatlı, besin maddesi ve tıpta ilaç olarak kullanılan, yegane doğal küçük moleküllü şekerler karışımı.


bal Osm. asel

(tarım)


BAL İng. British Anti Lewisit

Özellikle kurşun, inorganik civa, arsenik, altın ve antimon gibi ağır metallerle heterosiklik şelat kompleksleri oluşturarak bu elementlerin, enzimlerde bulunan sülfidril gruplarına bağlanmasını engelleyen ve sonuçta idrarla atılımlarını sağlayanağır metal zehirlenmelerinde kullanılan birantidot, dimerkaprol.


bal için benzer kelimeler


bal, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'l', şeklindedir.
bal kelimesinin tersten yazılışı lab diziliminde gösterilir.