Balassa-Samuelson etkisi

Balassa-Samuelson etkisi İng. Balassa-Samuelson effect

Ücretlerin işgücünün marjinal verimliliğine eşitlendiği ve işgücünün ülke içinde tam akışkan olduğu bir sanayileşmiş ekonomide ticarete konu kesimlerdeki verimlilik artışlarının ücretler aracılığıyla ticarete konu olmayan mal fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle az gelişmiş ülkeyle arasında ortaya çıkan fiyatlar genel düzeyi farkı.


Balassa-Samuelson etkisi için benzer kelimeler


Balassa-Samuelson etkisi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 'l', 'a', 's', 's', 'a', '-', 'S', 'a', 'm', 'u', 'e', 'l', 's', 'o', 'n', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
Balassa-Samuelson etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte nosleumaS-assalaB diziliminde gösterilir.