basınçlı filtre

basınçlı filtre İng. pressure filtre

Suyu temizlemekte kullanılan bir filtre türü.


basınçlı filtre İng. pressure filter

Bir kolon içine sıkıştırılmış kum veya antrasit kömürden oluşan, sudaki küçük partiküllü materyalleri ayırmak için kullanılan filtre.


basınçlı filtre için benzer kelimeler


basınçlı filtre, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'ı', 'n', 'ç', 'l', 'ı', ' ', 'f', 'i', 'l', 't', 'r', 'e', şeklindedir.
basınçlı filtre kelimesinin tersten yazılışı ertlif ılçnısab diziliminde gösterilir.