filtre melezlemesi

filtre melezlemesi İng. filter hybridisation

Nitroselüloz filtresinde sarmalı çözülmüş ve hareket etmeyen DNA'nın radyoaktif işaretlenmiş RNA ya da DNA çözeltisi ile inkübasyonu. Filtre hibridizasyonu.


filtre melezlemesi için benzer kelimeler


filtre melezlemesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'l', 't', 'r', 'e', ' ', 'm', 'e', 'l', 'e', 'z', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
filtre melezlemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelzelem ertlif diziliminde gösterilir.