filtre

filtre Fr. filtre

a. (fi'ltre) Süzgeç, süzek: “Galip, bütün tesirleri kendi şahsiyetinin filtresinden geçirmesini bilen o nadir büyük şairlerdendi.” -A. H. Çelebi.


filtre

bk. süzgeç.


filtre İng. filter

Akışkan içindeki yabancı maddeleri ayıran süzgeç.


filtre İng. filter

Süzgeç.


filtre için benzer kelimeler


filtre, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'l', 't', 'r', 'e', şeklindedir.
filtre kelimesinin tersten yazılışı ertlif diziliminde gösterilir.