basireti bağlanmak

basireti bağlanmak

iyi düşünemez, gerçeği göremez bir duruma düşmek: “Bazen en mahir canilerin bile böyle mühim nisyanlarda bulunacak kadar basiretleri bağlanır.” -H. R. Gürpınar.


basireti bağlanmak için benzer kelimeler


basireti bağlanmak, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'i', 'r', 'e', 't', 'i', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
basireti bağlanmak kelimesinin tersten yazılışı kamnalğab iterisab diziliminde gösterilir.